ANWALTSGEBÜHREN PRÄISSERAFFEKOT PRÄISSER

Ënner der Beschäftegung am Nomëtteg Affekot versteet sech d Zäit fir e Kalendertage, wann den Affekot féiert eng konkret Uweisung vum Auftraggebers, onofhängeg vun der tatsächlech Dauer vu senger Aarbecht

Bei der Bereitstellung den Affekot Prozesskostenhilfe de Weekend an op Feiertagen souwéi d ‘Gewährung vun Prozesskostenhilfe am Zesummenhang mat dem Ausscheede vum Affekot an engem anere Plaz, mä d’ Pai gëtt op d mannst an der duebel Gréisst.

Bei der Erweisung der Rechtshilfe am Zesummenhang mat dem Ausscheede vum Affekot an engem anere Plaz, fir Reisekosten an Reisekosten an dësem Fall gëtt duerch Kontrakt vun de Parteien, awer net héich sinn däerf, wéi d ‘Käschte vun der kënnen d’ Käschten vum Affekot