Wéi een eng Kopie vun enger Scheedung Commande, Zertifikat iwwer d Scheedung oder soss gerichtliche Dokument — Amt vum Attorney General